PL EN
ARTICLE
Mentalizacja w praktyce klinicznej - perspektywa psychodynamiczna
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
 
 
Data nadesłania: 10-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-10-2018
 
 
Data akceptacji: 18-10-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Monika Olga Jańczak   

Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ul. Szamarzewskiego 89, 61-263 Poznań, Polska
 
 
Psychoter 2018;187(4):5-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba zintegrowania obszarów: pracy klinicznej, wiedzy teoretycznej i badań naukowych w kontekście najnowszych ujęć mentalizacji. Teoretyczną i praktyczną bazą dla rozważań nad mentalizacją jest koncepcja organizacji osobowości Otto Kernberga i opisany przez niego system psychoterapii dla pacjentów z patologią osobowości − psychoterapii opartej na przeniesieniu, Transference Focused Psychotherapy (TFP). W artykule podejmuję problematykę diagnozy poziomu mentalizacji pacjentów wraz z uwzględnieniem poziomu organizacji osobowości, a także opisuję możliwe zaburzenia mentalizacji pojawiające się w relacji pacjenta i terapeuty (pseudomentalizację, konkretną mentalizację i brak mentalizacji). Przedstawiam także najnowsze badania nad mentalizowaniem w kontekście psychoterapii psychodynamicznej, dotyczące dwóch jego aspektów: jako funkcji terapeuty i pacjenta. Ostatnia część artykułu odnosi się do znaczenia mentalizacji jako czynnika leczącego w terapii TFP. Wnioski: Mentalizowanie można traktować jako pewną niezależną postawę, metazałożenie terapii, w dalszej kolejności stosując techniki wynikające z konkretnego paradygmatu. Psychoterapia psychodynamiczna w swoich założeniach ma zapewnić maksymalny komfort mentalizowania zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top