PL EN
ARTICLE
Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności i możliwości jej zastosowania u osób starszych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk o Wychowaniu
 
 
Data nadesłania: 17-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2017
 
 
Data akceptacji: 17-10-2017
 
 
Data publikacji: 04-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Maria Finogenow   

Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Smugowa 10/12, 91-433 Łódź, Polska
 
 
Psychoter 2017;182(3):57-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzanych w grupie osób starszych, a także dokonanie przeglądu wyników badań nad jej skutecznością. Na wstępie przedstawiono kryteria diagnostyczne bezsenności oraz współwystępujące z nią zaburzenia. Następnie scharakteryzowano bezsenność występującą u osób starszych podkreślając związane z wiekiem różnice. Zaprezentowano także modele wyjaśniające powstawanie i utrzymywanie się bezsenności. W dalszej części opisane zostały poznawcze i behawioralne techniki wykorzystywane w terapii bezsenności m.in. higiena snu, technika kontroli bodźców oraz restrykcja snu. Przedstawiono także modyfikacje klasycznych technik wprowadzane w terapii bezsenności u osób starszych, które uwzględniają m. in. stan zdrowia seniorów, możliwości poznawcze, styl i warunki życia, czynniki społeczne. Ostatnia część prezentuje wyniki badań nad skutecznością terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności z uwzględnieniem jej efektywności w grupie seniorów oraz osób, u których bezsenność jest zaburzeniem towarzyszącym innym schorzeniom. Dokonany przegląd literatury wskazuje, że poznawczo-behawioralna terapia bezsenności – choć niejednokrotnie wymaga wprowadzania modyfikacji – jest skuteczną formą terapii w różnych grupach wiekowych, również u osób starszych.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top