PL EN
ARTICLE
“Psychoterapia działa… ale nie w moim przypadku”. Studium procesu zmiany w trakcie długoterminowej podmiotowo zorientowanej psychoterapii integracyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL
 
 
Data nadesłania: 21-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-11-2017
 
 
Data akceptacji: 08-11-2017
 
 
Data publikacji: 04-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Mariusz Ciepliński   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Psychoter 2017;182(3):43-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych o empirycznie potwierdzonej skuteczności. U części pacjentów poprawa nie następuje. Badania nad psychoterapią powinny dotyczyć rozpoznawania uwarunkowań sukcesu i porażki w leczeniu. Celami studium są: 1) przedstawienie przebiegu i efektów długoterminowej, podmiotowo zorientowanej, integracyjnej psychoterapii pacjentki z zaburzeniami obsesyjno–kompulsyjnymi (OCD), u której stwierdzono utrwalone trudności w efektywnym korzystaniu z psychoterapii; 2) psychologiczna analiza mechanizmów i czynników sprzyjających wystąpieniu poprawy.

Materiał i metody:
Studium przypadku procesu psychoterapii

Wyniki:
Przedstawiono egzemplifikację klinicznej użyteczności interwencji terapeutycznych opartych na odwoływaniu się i prowokowaniu doświadczeń podmiotowego udziału pacjenta w procesie terapeutycznym. Stwierdzono pozytywny związek pomiędzy występowaniem u Pacjentki poczucia posiadania wpływu na formę i przebieg leczenia a jego skutecznością. Psychologicznej analizy mechanizmów zmiany dokonano z perspektywy podejścia integracyjnego.

Wnioski:
Uwzględnienie przez terapeutę i świadoma aktywacja u pacjentów pozostających w procesie leczenia ich podmiotowego potencjału do zmiany może zwiększyć skuteczność oddziaływania psychoterapii u osób z uporczywymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami odżywiania się i zaburzeniami depresyjnymi. Słowa kluczowe: podmiotowość pacjenta w psychoterapii, mechanizmy zmiany, efektywność psychoterapii

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top