PL EN
ARTICLE
Odzwierciedlenie utrat przeżytych przez wcześniejsze pokolenia w zaburzeniach funkcjonowania nastolatka
 
Więcej
Ukryj
1
Ambulatorium Terapii Rodzin; Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
2
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
 
Data nadesłania: 10-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-08-2017
 
 
Data akceptacji: 30-08-2017
 
 
Data publikacji: 04-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Feliks Edward Matusiak   

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Kobierzyńska, 63, 30-363 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2017;182(3):69-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prowadząc terapię rodzin w podejściu systemowym szukamy niekiedy powiązań pomiędzy bieżącymi trudnościami w funkcjonowaniu dziecka a wydarzeniami z odległej przeszłości, czasem nawet sprzed jego narodzin. Emocjonalne reakcje osób doświadczających różnego rodzaju utrat współkonstruują jawne i ukryte przekonania wpisywane w kodeksy rodzinnych reguł. Ich międzypokoleniowy przekaz może odzwierciedlać się w specyficznym, nierzadko metaforycznym i symbolicznym, „problemowym” funkcjonowaniu dziecka. Delegowanie dziecka do pełnienia określonej roli w rodzinie, czy przekazanie mu pewnych, bardziej lub mniej wypowiedzianych, zobowiązań, wywołanie w nim trudnych, nieczytelnych emocji, które nie mają związku z jego realnością, mogą współtworzyć bądź nasilać kliniczne manifestacje objawów psychopatologicznych, znacząco pogarszających funkcjonowanie. Odwołując się do doświadczeń z własnej pracy klinicznej, dostępnej literatury przedmiotu, a także różnych koncepcji teoretycznych, autorzy niniejszej publikacji podejmą próbę rozszyfrowania mechanizmu wpisywania się utrat doświadczonych przez wcześniejsze pokolenia w rozwój zaburzeń funkcjonowania i ich kliniczny obraz u nastolatków korzystających z terapii rodzinnej i psychoterapii indywidualnej. Publikacja powstała w oparciu o wystąpienie konferencyjne.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top