PL EN
ARTICLE
Samouszkodzenia w psychoterapii psychoanalitycznej. Psychospołeczne studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Twórczej Resocjalizacji,Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju
 
 
Data nadesłania: 18-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-03-2020
 
 
Data akceptacji: 26-03-2020
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Beata Boćwińska-Kiluk   

Wydział Nauk o Edukacji, Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Psychoter 2020;192(1):75-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono przypadek młodej dziewczyny, która zaczęła dokonywać samouszkodzeń, kiedy, przebywając w instytucji opieki całkowitej rozpoczęła proces usamodzielniania. Psychoanalityczna analiza samouszkodzeń uwzględniająca kontekst psychospołeczny, w którym przebiegało usamodzielnienie pacjentki ujawniła, że jej epizody depresyjne i stany lękowe, szczególnie „lęk przed rozpadnięciem się w gruzy”, wywoływały samouszkodzenia, które były progresywnym elementem radzenia sobie z separacją-indywiduacją przy równoległym istnieniu deficytów w strukturze psychicznej i środowiskowej. Psychoanalityczne studium przypadku pokazuje wartość myślenia psychoanalitycznego łączącego biopsychologiczne i środowiskowe perspektywy oraz praktyczną użyteczność takiego mariażu.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top