PL EN
Psychoterapia analityczna w leczeniu pacjentów chorych onkologicznie. Studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinet prywatny
 
 
Data nadesłania: 29-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-02-2024
 
 
Data akceptacji: 11-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Olczyk   

Gabinet prywatny
 
 
Psychoter 2023;207(4):25-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce psychoterapia psychoanalityczna jest stosunkowo rzadko proponowana pacjentom cierpiącym na choroby onkologiczne. Istnieje wiele czynników wpływających na ten stan rzeczy, w tym ograniczenia czasowe leczenia terapeutycznego w systemie ochrony zdrowia, większa dostępność innych form pomocy oraz specyfika pracy z osobami chorującymi somatycznie. Dostępna literatura polska i zagraniczna zarówno na temat psychoanalitycznego podejścia do pacjentów z chorobami somatycznymi, jak również skupiająca się na pracy psychoanalitycznej z pacjentami onkologicznymi, jest ograniczona. Psychoterapia psychoanalityczna może być jednym z narzędzi, które pomogą pacjentom radzić sobie z trudnościami, z jakimi stoją w obliczu choroby, ale też pozwala na lepsze i bardziej świadome życie po chorobie. Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych obszarów pracy terapeutycznej z pacjentem onkologicznym na przykładzie klinicznym. W artykule przedstawiono, w jaki sposób terapia skupiająca się na eksploracji nieświadomości pacjentów może wpłynąć na proces leczenia. Zwrócono uwagę na zaprzeczony w obliczu choroby lęk przed śmiercią.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top