PL EN
ARTICLE
Ryzyko fałszywych wspomnień w trakcie psychoterapii i innych oddziaływań psychologicznych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data nadesłania: 07-07-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-12-2016
 
 
Data akceptacji: 31-01-2017
 
 
Data publikacji: 24-05-2017
 
 
Autor do korespondencji
Bożena Gulla   

Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2017;180(1):59-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł w oparciu o kazuistykę przedstawia problematykę pojawiania się fałszywych wspomnień w trakcie psychoterapii i innych oddziaływań psychologicznych. Pojęcie „odzyskanych” lub „fałszywych wspomnień” (FMS, False Memory Syndrome) dotyczy specyficznego zjawiska - pojawiania się w trakcie psychoterapii wspomnień, które wcześniej były niedostępne dla przeżywającej je osoby. Najczęściej mają one drastyczny charakter – dotyczą molestowania seksualnego, którego ofiarą padła przeżywająca wspomnienia osoba jako dziecko, maltretowania lub praktyk satanistycznych z udziałem dzieci. „Syndrom fałszywych wspomnień” był wielokrotnie przyczyną spraw sądowych. Fenomen wiąże się z różnorodnymi, samoistnymi modyfikacjami materiału pamięciowego. Zamierzeniem Autorki jest przedstawienie działania możliwych mechanizmów psychologicznych syndromu fałszywych wspomnień oraz wzbudzenie dyskusji o zapobieganiu temu zjawisku oraz reagowaniu na nie przez terapeutę, jeśli wystąpią w toku psychoterapii.dyskusji o zapobieganiu temu zjawisku oraz reagowaniu na nie przez terapeutę, jeśli wystąpią w toku psychoterapii.

Metoda:
Metoda studium przypadku

Wyniki:
Przytoczone kazusy wskazują, że nawet wówczas, gdy psychoterapeuta nie koncentruje się wyraźnie na wczesnodziecięcych doświadczeniach pacjenta, możliwe jest pojawienie się fałszywych wspomnień.

Wnioski:
Wydaje się konieczne przeanalizowanie znaczenia pojawiającego się, traumatycznego wspomnienia, w kontekście problematyki psychologicznej pacjenta i aktualnego etapu psychoterapii.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top