PL EN
ARTICLE
Ocena porady edukacyjnej pod kątem możliwości obniżenia poziomu depresyjności. Przebieg i analiza uzyskanych wyników badań
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie
 
2
Zakład Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Instytut Psychologii Stosowanej UJ
 
3
Pracownia Seksuologii Katedry Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 24-06-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-02-2017
 
 
Data akceptacji: 19-03-2017
 
 
Data publikacji: 24-05-2017
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Słowik   

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, ul. Prof. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2017;180(1):71-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem była ocena czy podjęta interwencja profilaktyczna może przyczynić się do zmniejszenia natężenia objawów depresyjnych, oraz czy mogą zwiększyć się obszary zadowolenia.

Metoda:
Metody: W badaniach wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Test Dwóch Pytań (TDP) służący do wstępnego diagnozowania depresji i jej natężenia, Skala Depresji HS-20 oraz Skala Becka do badania poziomu depresji, Kwestionariusz Oceny Obszarów Zadowolenia (KOOZ), służący m.in. do badania obszarów zadowolenia, Kwestionariusz Oceny Porady Profilaktycznej przez uczestnika (KPP-U), Ankieta demograficzna.

Wyniki:
Wyniki: Wyniki badań pokazały m.in., że w skali TDP, a także w Skali HS-20 oraz w skali Becka uczestnicy konsultacji uzyskali stosunkowo wysokie wyniki co może sugerować występowanie podwyższonego poziomu depresji u osób zgłaszających się na konsultację. Analizując osoby, które wzięły udział w drugiej konsultacji obserwuje się istotnie statystycznie niższy poziom depresji w stosunku do poziomu depresji jaki u nich wystąpił w trakcie pierwszej konsultacji. Obserwuje się także, że obszary zadowolenia zwiększyły się w 7 przypadkach.

Wnioski:
Wnioski: Można zauważyć, że w drugim badaniu po miesiącu obserwuje się u osób, które przyszły i skorzystały z konsultacji profilaktycznej korzystne zmiany. Wyniki te nie potwierdzają przyczynowej roli samej konsultacji profilaktycznej, ukazują jednak prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnych zmian nastroju oraz wzrost niektórych obszarów zadowolenia u osób, które angażują się w uczestnictwo w programie profilaktycznym.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top