PL EN
ARTICLE
Relacja terapeutyczna – co na nią wpływa i jak ona wpływa na proces psychoterapii?
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Data nadesłania: 15-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-07-2014
 
 
Data akceptacji: 22-08-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kinga Wiktor-Sass   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Burgaska 6/227, 02-758 Warszawa, Polska
 
 
Psychoter 2015;172(1):5-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano przegląd wyników badań nad psychoterapią przedstawionych na łamach Psychotherapy Research w latach 2004-2012. Osią zainteresowań autorów był jeden z czynników wspólnych psychoterapii – związek terapeutyczny. Zebrane informacje zostały przedstawione w podziale na trzy kategorie. Pierwszą kategorię stanowiły zmienne służące opisowi relacji terapeutycznej, wyszczególnione na podstawie analizy narzędzi używanych do jej pomiaru. Większość z nich stanowiły zmienne łatwo mierzalne, jednakże część dotyczyła abstrakcyjnych pojęć. Drugą kategorią były czynniki wpływające na relację. W pracy sklasyfikowano je w 4 podkategorie: wpływ pacjenta, jego cechy i doświadczenia, jak również cechy terapeuty oraz podejmowane przez niego interwencje. Ostatnią kategorię tworzyły zależności między zmiennymi relacji a zmiennymi procesu psychoterapeutycznego. Zdecydowanie najlepiej przebadanym obszarem są czynniki wpływających na relację opisane w ramach drugiej kategorii. Najmniej informacji udało się znaleźć odnośnie kategorii trzeciej. Wskazuje to na fakt, iż choć coraz częściej kwestia relacji terapeutycznej znajduje swoje odzwierciedlenie w zainteresowaniach naukowych badaczy, to wciąż pozostawia ona przestrzeń dla dalszych doniesień.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top