PL EN
ARTICLE
RELACJA TERAPEUTYCZNA W TERAPII PACJENTÓW Z ZABURZENIEM OSOBOWOŚCI BORDERLINE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Geriatrii i Gerontologii, Pracownia Terapii Zajęciowej
 
 
Data nadesłania: 01-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-03-2015
 
 
Data akceptacji: 11-05-2015
 
 
Data publikacji: 21-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna Klatkiewicz   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Geriatrii i Gerontologii, Pracownia Terapii Zajęciowej, ul. Lodowa 30/7, 60-225 Poznań, Polska
 
 
Psychoter 2015;173(2):23-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Relacja terapeutyczna ma ogromne znaczenie w terapii długoterminowej. Niektórzy autorzy zaznaczają, iż jest najważniejszym czynnikiem leczącym. Jakie są jej wyznaczniki? Jakie wskaźniki decydują o tym, że jest nawiązana? Jakie jest znaczenie nawiązania relacji terapeutycznej z pacjentem z BPD? Czy nawiązanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu z pacjentem z BPD, jest warunkiem terapii, czy jej znaczącym etapem i sukcesem? Jakie są trudności i ograniczenia w budowaniu relacji terapeutycznej z tymi pacjentami? Jakie są doświadczenia terapeutów w zakresie różnych aspektów relacji terapeutycznej z tym typem pacjentów? Jakie reakcje psychoterapeuty wspomagają nawiązanie dobrej relacji, a jakie ją utrudniają? W niniejszym artykule poszukiwane będą odpowiedzi na te pytania na podstawie przeglądu literatury i współczesnych badań oraz doświadczeń psychoterapeutów. Omówione zostaną czynniki znajdujące się po stronie pacjenta z BPD, które mogą ułatwiać mu nawiązanie relacji terapeutycznej, oraz czynniki, które przebieg tego procesu utrudniają. Przeanalizowane zostaną również korzyści, które może uzyskać pacjent z BPD, z zaburzonymi relacjami interpersonalnymi z zawiązanej bezpiecznej relacji terapeutycznej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top