PL EN
ARTICLE
Psychoterapia zaburzeń obrazu ciała w anoreksji i bulimii psychicznej – podejście integracyjne (zastosowanie terapii psychodynamicznej i technik psychodramy)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
 
 
Data nadesłania: 02-07-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2016
 
 
Data akceptacji: 14-12-2016
 
 
Data publikacji: 24-05-2017
 
 
Autor do korespondencji
Bernadetta Cecylia Izydorczyk   

Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytet Jagielloński Kraków, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Psychoter 2017;180(1):5-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania w psychoterapii zaburzeń obrazu ciała u osób z anoreksją i bulimią psychiczną podejścia integracyjnego, w którym proponuje się rozważyć techniki paradygmatu psychodynamicznego wraz z możliwością wprowadzenia technik psychodramatycznych i/lub behawioralno – poznawczych.

Metoda:
Grupę badawczą stanowiło 121 kobiet chorujących na zaburzenia odżywiania. Do pomiaru zmiennych zastosowano wywiad ,Contour Drawing Rating Scale,Eating Disorder Inventory, SATAQ-3

Wyniki:
W badaniach wyodrębniono 4 typy psychologiczne kobiet z zaburzeniami odżywiania (neurotyczny, młodzieńczo-narcystyczny, impulsywny i perfekcjonistyczny). Zwrócono uwagę na elementy wspólne, a także różnice w psychoterapii zaburzeń obrazu ciała badanej grupy kobiet.

Wnioski:
Przedstawiono pewne sugestie i propozycje do rozważenia w prowadzeniu psychoterapii,wyodrębnionych w badaniach własnych czterech typach psychologicznych, kobiet chorujących na zaburzenia odżywiania.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top