PL EN
ARTICLE
Problemy etyczne w terapii par i małżeństw. Utrzymanie neutralności, zachowanie równowagi i dążenie do sprawiedliwości.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
 
2
Praktyka prywatna
 
 
Data nadesłania: 23-08-2020
 
 
Data akceptacji: 11-09-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Wolska   

Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, Praktyka prywatna
 
 
Psychoter 2020;194(3):45-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł stanowi rozszerzenie wystąpienia wygłoszonego podczas Konferencji „Problemy etyczne w psychoterapii”, która odbyła się w Krakowie 09.02.2019 r., a była organizowana przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niektóre aspekty etyczne pojawiające się podczas pierwszych konsultacji oraz w trakcie procesu terapii par i małżeństw. Rozważany jest problem dostępności terapii dla par doświadczających kryzysu w związku, czasu jej trwania i kierunku oraz doboru technik terapeutycznych. Dokonywana jest próba określenia pożądanego efektu terapii. Omawiany jest aspekt władzy i odpowiedzialności w terapii par, znaczenie płci terapeuty dla procesu terapii, możliwość odmowy terapii przez terapeutę oraz problem zaufania. Wymienione zagadnienia przedstawiane są w świetle zjawisk: neutralności, równowagi i sprawiedliwości w relacji diadycznej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top