PL EN
Samobójstwo wśród psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.
 
Więcej
Ukryj
1
praktyka prywatna
 
 
Data nadesłania: 06-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-01-2023
 
 
Data akceptacji: 01-02-2023
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Władysław Sterna   

Prywatny Gabinet Psychiatryczny Władysław Sterna
 
 
Psychoter 2022;202(3):57-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Liczne publikacje dotyczą problemu samobójstwa pacjenta, prób zrozumienia powodów, oraz metod jak najlepszego pomagania. O wiele mniej pisze się o reakcji klinicysty na śmierć swojego pacjenta i przeżyć z tym związanych. W piśmiennictwie polskim brakuje publikacji odnośnie do samobójstwa samego klinicysty, potencjalnych jego uwarunkowań i przyczyn, wpływu na innych a także zapobiegnia temu zjawisku. Niniejszy artykuł podejmuje próbę omówienia problemu. Na wstępie zwrócono uwagę na specyficzne trudności w przeżywaniu tego rodzaju śmierci przez bliskich. Przedstawiono w nim dostępne dane na temat samobójstw w grupie lekarzy psychiatrów a także psychologów i psychoterapeutów. Większość publikacji kładzie nacisk na zwiększone ryzyko samobójstwa w tej grupie zawodowej. Zwrócono uwagę na potencjalne bariery w poszukiwaniu adekwatnej pomocy. Omówiono możliwe reakcje środowiska zawodowego a także to, co się dzieje z pacjentem po samobójstwie jego terapeuty i co znacznie utrudnia dalsze poszukiwanie przez niego pomocy. Na koniec przedstawiono rekomendacje dotyczące prewencji samobójstw klinicystów, z których najważniejszą jest wprowadzenie dyskursu oraz szkoleń na ten temat w środowisku zawodowym.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top