PL EN
ARTICLE
Miejsce psychoterapii w społeczeństwie ery Internetu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii UJ
 
 
Data nadesłania: 03-11-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-01-2015
 
 
Data akceptacji: 31-03-2015
 
 
Data publikacji: 21-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Drath   

Instytut Psychologii UJ, Jerzmanowice 297, 32-048 Jerzmanowice, Polska
 
 
Psychoter 2015;173(2):15-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje problem wyzwań, jakie stawia przed psychoterapią dynamiczny rozwój Internetu oraz związane z nim zmiany funkcjonowania jednostek i społeczeństw. Autor analizuje społeczną rolę psychoterapii – jej zadania, potrzeby które zaspokaja i oczekiwania którym stara się sprostać. Następnie odnosi to do zmian kulturowych związanych z rewolucją komunikacyjną i wskazuje obszary, które w najbliższych latach będą wymagały intensywnego namysłu, by psychoterapeuci mogli przystosowywać swój warsztat do zmieniającego się otoczenia. W świetle dotychczasowych badań Internet jawi się bowiem nie tylko jako źródło zagrożeń dla zdrowia psychicznego, ale w równym stopniu jako przestrzeń nowych możliwości pomocy. Wykorzystanie tych możliwości wykracza według autora znacznie poza kwestię zdalnego prowadzenia psychoterapii. Wymaga od pomagających czegoś więcej - zrozumienia i uwzględnienia specyfiki nowych rodzajów relacji międzyludzkich, jakie tworzą się w komunikacji zapośredniczonej przez nowe media. Artykuł jest zaproszeniem do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed psychoterapią w najbliższej przyszłości.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top