PL EN
ARTICLE
Predyktory poczucia własnej godności. Badania osób w okresie późnej dorosłości.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 
2
Katedra Psychologii Klinicznej Dorosłych Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 10-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2017
 
 
Data akceptacji: 26-11-2017
 
 
Data publikacji: 24-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Jan Brudek   

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, KUL Jana Pawła II, Katedra Psychologii Klinicznej; Instytut Psychologii KUL, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Psychoter 2017;183(4):81-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule zaprezentowano wyniki zrealizowanych przez Autorów badań, którymi objęto małżonków (N=315) w okresie późnej dorosłości (60-75 lat). Ich nadrzędnym celem była identyfikacja predyktorów w zakresie poczucia własnej godności. Do ich wyodrębnienia posłużyła teoria gerotranscendencji L. Tornstama.

Metoda:
W omawianym projekcie badawczym zastosowano cztery metody psychologiczne takie, jak: (1) Kwestionariusz Poczucia Własnej Godności (KPWG-3); (2) Skalę Religijnego Systemu Znaczeń (SRSZ); (3) Kwestionariusz Bilansu Życiowego (KBŻ); (4) Skalę Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS).

Wyniki:
Przeprowadzone analizy ujawniły, że spośród wyróżnionych zmiennych psychologicznych rolę predyktora poczucia godności w okresie późnej dorosłości pełnią religijny system znaczeń oraz pozytywny wymiar przebaczenia małżeńskiego.

Wnioski:
Postulowane przez teorię gerotranscendencji przeobrażenia w zakresie duchowego i społecznego wymiaru życia osób starszych sugerują, że religijność i gotowość do przebaczenia mogą pełnić rolę czynników wspierających budowanie i pielęgnowanie poczucia godności tej grupy osób. Otrzymane wyniki mogą stanowić wartościową pomoc dla psychologów i terapeutów w zakresie określenia kierunków oddziaływań terapeutycznych względem osób starszych, których poczucie godności może być zagrożone wskutek ujawniających się wraz z wiekiem negatywnych zmian rozwojowych.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top