PL EN
ARTICLE
Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małżeństwa osób w okresie późnej dorosłości
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Klinicznej Dorosłych Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 13-03-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-04-2018
 
 
Data akceptacji: 18-04-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Jan Brudek   

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, KUL Jana Pawła II, Katedra Psychologii Klinicznej; Instytut Psychologii KUL, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):5-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zagadnienie uwarunkowań satysfakcji z małżeństwa cieszy się obecnie wyraźnym zainteresowaniem psychologów. Badania prowadzone w tym obszarze koncentrują się głównie na małżonkach w okresie wczesnej i średniej dorosłości. Niewiele jest natomiast badań poświęconych uwarunkowaniom powodzenia małżeńskiego w fazie późnej dorosłości. Tymczasem właśnie starość może stać się „złotym okresem” małżeńskiego życia. Doniesienia z badań sugerują, że ważnym predyktorem szczęścia małżeńskiego seniorów mogą być ich cechy osobowości. Celem artykułu jest zatem udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istnieją powiązania między cechami osobowości a satysfakcją z małżeństwa w okresie późnej dorosłości. Dla realizacji tego celu przeprowadzono badania, którymi objęto 120 osób (60 małżeństw) w wieku od 60 do 75 lat.

Metoda:
Pomiaru jakości relacji małżeńskiej dokonano za pomocą Kwestionariusza Dobranego Małżeństwa KDM-2 autorstwa J. Rostowskiego i M. Plopy. Za pomocą Inwentarza Osobowości NEO-PI-R P. T. Costy, R. R. McCrae w adaptacji J. Siuty scharakteryzowano strukturę osobowości badanych osób.

Wyniki:
Zgodnie z oczekiwaniami wykazano, iż cechy osobowości małżonków pozostają w statystycznie istotnym związku z ich satysfakcją z małżeństwa. Istotne korelacje odnotowano w przypadku Neurotyczności, Ugodowości i Sumienności. Wśród predyktorów satysfakcji z małżeństwa znalazła się tylko Ugodowość.

Wnioski:
Otrzymane wyniki mogą stanowić wartościową pomoc dla psychologów czy psychoterapeutów w zakresie określenia kierunków oddziaływań pomocowych względem starszych małżonków.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top