PL EN
ARTICLE
Psychoterapia poznawczo-behawioralna bulimii psychicznej: teoria, metoda, status empiryczny i przyszłe kierunki rozwoju
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu
 
 
Data nadesłania: 04-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-10-2018
 
 
Data akceptacji: 12-11-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marta Dudzińska   

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania z siedzibą we Wrocławiu. ADRES: ul. Roentgena 4/5, 50-362 Wrocław, Opolska 83/9, 52-010 Wrocław, Polska
 
 
Psychoter 2018;187(4):19-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pomimo rozwoju sposobów pomagania pacjentom z rozpoznaniem bulimii psychicznej, jej leczenie nadal stanowi wyzwanie terapeutyczne. Pierwszą metodą z wyboru w leczeniu żarłoczności psychicznej jest terapia poznawczo-behawioralna, ze względu na dowiedzioną w randomizowanych badaniach skuteczność. Mimo to duża część pacjentów nie jest nią obejmowana, co może być związane z niewystarczającą liczbą klinicystów posługujących się tą metodą. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej poznawczo-behawioralnej terapii bulimii (CBT-BN): podstaw teoretycznych, historii rozwoju, opisu metody i jej empirycznego statusu oraz opcji zwiększania skuteczności leczenia. Rozwój CBT-BN przyczynił się do powstania wzmocnionej terapii poznawczo-behawioralnej (CBT-E). W dalszej części artykułu opisano również podstawy teoretyczne CBT-BN. Następnie scharakteryzowano CBT-E – opisano jej zastosowanie, stadia terapii, a także wyniki badań weryfikujących podstawy teoretyczne i skuteczność leczenia. Ostatnia część pracy dotyczy możliwości zwiększania skuteczności CBT-BN, w tym integracji z innymi metodami pomagania, przykładowo dialogiem motywującym (“Motivational Interviewing”, MI). W tym kontekście obiecujące wydaje się być wykorzystanie nowych form terapii poznawczo-behawioralnej, określanych jako trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej: dialektyczna terapia behawioralna (Dialectic Behavioral Therapy, DBT), integratywna poznawczo-afektywna terapia (Integrative Cognitive-Affective Therapy ICAT), terapia schematów (Schema Therapy, ST).
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top