PL EN
ARTICLE
Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna jako metoda leczenia pacjentów z somatyzacją
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej
 
2
Zespół lekarzy i psychologów "In Altum" 01-651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 15A/408
 
 
Data nadesłania: 30-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-07-2015
 
 
Data akceptacji: 02-08-2015
 
 
Data publikacji: 21-09-2015
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Kuleta   

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej, Ul. Wenecja 4a/2, 31-117 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;174(3):25-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie intensywnej krótkoterminowej psychoterapii dynamicznej (ISTDP) jako terapii uznawanej za szczególnie użyteczną w leczeniu pacjentów z zaburzeniami somatyzacyjnymi. Po krótkiej prezentacji psychodynamicznego rozumienia zjawiska somatyzacji oraz podstawowych założeń ISTDP, omawiane są główne strategie i metody diagnostyczno-terapeutyczne stosowane w pracy z tego typu pacjentami. Są to osoby, które - podobnie jak chorzy z depresją - wykazują jednocześnie wysoki poziom nieświadomego lęku i bardzo duży opór w przeniesieniu, co sprawia, że wymagają oni szczególnego sposobu postępowania. W pierwszym etapie psychoterapii, dokonywana jest restrukturyzacja mechanizmów obronnych ego za pomocą tzw. formatu stopniowanego ( co polega na ciągłym monitorowaniu poziomu lęku u pacjenta oraz naprzemiennym stosowaniu presji na doświadczanie przez niego uczuć z tzw. opracowaniem poznawczym tego, co dzieje się na sesji). Dopiero w etapie drugim stosowane są – w ramach tzw. centralnej sekwencji dynamicznej - inne typowe dla ISTDP techniki (takie jak wyzwanie czy zderzenie czołowe), prowadzące do odblokowania i przepracowania budzących lęk uczuć, których wyparcie przyczyniło się do powstania symptomów.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top