ARTICLE
Ojciec „piersiujący”- wpływ ojca na trudności jedzenia u dzieci. Ujęcie psychodynamiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Psychoterapii Mały Książę Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta
 
2
Ośrodek Psychoterapii Mały Książę
 
 
Data nadesłania: 14-06-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11--0001
 
 
Data akceptacji: 30-06-2015
 
 
Data publikacji: 21-09-2015
 
 
Autor do korespondencji
Urszula Teresa Turyna   

Ośrodek Psychoterapii Mały Książę Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta, Łobzowska 43/2, 31-139 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;174(3):15–23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Autorki opisują zjawisko „piersiującego ojca”, które zaobserwowały w rodzinach małych dzieci, których rodzice zgłaszają do Ośrodka z powodu wystąpienia komplikacji w przyjmowaniu pokarmów. Komplikacje te to między innymi: pokarmowy refluks, dystrofia, dysfagia funkcjonalna, objadanie. Zjawisko „piersiującego” ojca to postawa ojca polegająca na próbach przejmowania roli matki w procesie karmienia dziecka oraz jaskrawe próby zagarnięcia macierzyńskiej strefy w opiece nad niemowlęciem przy rezygnacji ze strefy ojcowskiej.

Metoda:
Autorki przedstawione zjawisko opisały na podstawie analizy dokumentacji: wywiady zgłoszeniowe, historia terapii, zapis sesji. Swoje refleksje opierają również na rozważaniach teoretycznych wywodzących się z psychoanalizy.

Wyniki:
W wyniku prześledzenia i przeanalizowania wywiadów z rodzicami małych dzieci dotyczących przyjmowania pokarmu autorki zaobserwowały fenomen piersiującego ojca.

Wnioski:
Piersiujący ojciec może wpłynąć na trudności jedzenia u dzieci. Jego rola często jest zapośredniczona przez przeżycia matki jako głównej karmicielki dziecka. Mimo zmiany w społecznym obrazie roli ojca wydaje się istotne zachowanie zróżnicowania w rolach matki i ojca w pierwszym okresie życia dziecka.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170