PL EN
ARTICLE
„Coś było puste i się wypełniło” – psychoterapia indywidualna pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych prowadzona w ujęciu egzystencjalnym w warunkach izolacji więziennej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinet Psychoterapii Egzystencjalnej w Suwałkach
 
 
Data nadesłania: 26-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-12-2017
 
 
Data akceptacji: 11-01-2018
 
 
Data publikacji: 28-05-2018
 
 
Psychoter 2018;184(1):51-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja przebiegu oraz efektów indywidualnej psychoterapii pacjenta uzależnionego od substancji psychoaktywnych przeprowadzonej w zakładzie karnym. Leczenie opierało się na założeniach analizy egzystencjalnej (Frankl, Längle) i jest pierwszym w Polsce przypadkiem zastosowania tej metody w warunkach izolacji więziennej. Skupiała się wokół problematyki uzależnienia oraz czterech fundamentalnych motywacji egzystencjalnych. Ważnym czynnikiem warunkującym efektywność leczenia była pełna akceptacji, docenienia i empatii relacja terapeutyczna. Uzyskane wyniki okazały się trwałe: po siedmiu latach od zakończenia terapii były pacjent utrzymuje abstynencję od substancji psychoaktywnych i nie wchodzi w konflikty z prawem. Żyje w zgodzie z autentycznymi dla niego wartościami i doświadcza życiowego spełnienia. Analiza prezentowanego przypadku wskazuje, że z uwagi na możliwość kompleksowej pracy nad całokształtem psychologicznych i duchowych problemów pacjenta oraz centralną rolę relacji terapeutycznej i zachodzącego w niej spotkania, analiza egzystencjalna jest adekwatną metodą w stosunku do specyficznych potrzeb więźniów ze zdiagnozowanym uzależnieniem i może stać się skutecznym narzędziem w ich resocjalizacji.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top