PL EN
ARTICLE
Zastosowanie polskiej adaptacji kwestionariusza MMPI-2 w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności psychoterapii pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychoterapii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 18-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-05-2016
 
 
Data akceptacji: 15-09-2016
 
 
Data publikacji: 11-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Cyranka   

Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2016;177(2):111-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opracowanie przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pierwszej w pełni znormalizowanej wersji kwestionariusza MMPI-2 otworzyło możliwość przeprowadzenia z jego zastosowaniem pionierskiego w Polsce badania w kontekście klinicznym w populacji pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, iż u większości pacjentów zakwalifikowanych do terapii z powodu zaburzeń nerwicowych i osobowości uzyskane w pomiarze na początku terapii wyniki w zakresie objawów nerwicowych i zaburzeń funkcjonowania osobowości są istotnie wyższe od wyników uzyskiwanych w populacji osób zdrowych. Polska wersja MMPI-2 okazała się w tym zakresie użytecznym narzędziem w diagnostyce zaburzeń nerwicowych i osobowości. W wyniku zastosowania psychoterapii grupowej z elementami psychoterapii indywidualnej u większości pacjentów leczonych z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości zaobserwowano zarówno zmniejszenie poziomu objawów nerwicowych i cech osobowości nerwicowej, jak i głęboką, korzystną zmianę w funkcjonowaniu osobowości Zastosowanie nowej polskiej wersji Minnesockiego Wielowymiarowego Kwestionariusza Osobowości okazało się użyteczne w monitorowaniu procesu psychoterapii pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości, co wydaje się być szczególnie istotne z punktu widzenia planowania follow-up i badań międzyośrodkowych.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top