PL EN
ARTICLE
Skuteczność psychoterapii Gestalt w zakresie regulacji emocji u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
 
2
Szpital Psychiatryczny w Toszku ul. Gliwicka 5 44-180 Toszek
 
 
Data nadesłania: 08-03-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-08-2014
 
 
Data akceptacji: 03-09-2014
 
 
Data publikacji: 21-12-2014
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Janowski   

Uniwersytet Śląski, Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Psychoter 2014;171(4):63-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Celem analizy jest określenie zmian w zakresie form regulacji emocji, jakie dokonują się w trakcie psychoterapii Gestalt. Osoby z zaburzeniami nerwicowymi/lękowymi często stosują w obliczu negatywnych emocji strategie ucieczkowe, działania kompulsywne lub próbują odwrócić swoją uwagę od problemu, zatem określenie skuteczności oddziaływań terapeutycznych, które mają zmodyfikować wzorce regulacji emocji, jest istotne.

Metoda:
Uczestnikami badania było 21 osób z grup terapeutycznych różnych ośrodków oraz taka sama liczba osób z grupy kontrolnej. Do określenia sposobów reagowania wykorzystane zostały Skalę Kontroli Emocji (CECS) Watson i Greera, Skalę Ekspresji Gniewu (SEG) Ogińskiej-Bulik i Juczyńskiego oraz autorski Kwestionariusz Adekwatności Regulacji Emocji (KARE), pozwalający na analizę zarówno strategii stosowanych jak i spostrzeganych jako optymalne. Członkowie grup terapeutycznych badani byli dwukrotnie: na początku terapii oraz trzy miesiące później.

Wyniki:
Zarówno na początku, jak i po trzech miesiącach terapii porównania między grupami terapeutyczną oraz kontrolną ujawniły niewiele różnic w zakresie stosowanych strategii regulacji emocji oraz reakcji postrzeganych jako najlepsze w danej sytuacji. W grupie terapeutycznej odnotowano zgodne z hipotezami zmiany w obrębie strategii stosowanych.

Wnioski:
Wyniki wskazują, że po trzech miesiącach terapii nastąpiły zmiany w obrębie niektórych strategii regulacji emocji, zgodne z założeniami Gestalt, ale nie miała miejsca znacząca modyfikacja przekonań o najbardziej skutecznych sposobach reagowania. Potwierdza to doraźną skuteczność terapii w zakresie regulacji emocji.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top