PL EN
ARTICLE
Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznych
 
Więcej
Ukryj
1
prywatna praktyka
 
2
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 11-11-2017
 
 
Data akceptacji: 21-12-2017
 
 
Data publikacji: 24-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Lech Kalita   

prywatna praktyka, Janki Bryla 8c/30, 81-577 Gdynia, Polska
 
 
Psychoter 2017;183(4):5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psychoterapie wywodzące się z psychoanalizy, zwane psychoanalitycznymi i/lub psychodynamicznymi, stanowią od wielu lat jedną z najczęściej stosowanych metod pomocy psychologicznej. Mimo powszechności tego podejścia w praktyce klinicznej, terapie psychoanalityczne stosunkowo często spotykają się z zarzutem o brak skuteczności w leczeniu zaburzeń psychicznych. Niniejszy przegląd badań na temat skuteczności terapii psychoanalitycznych służy przedstawieniu najbardziej aktualnych wyników badań w tej dziedzinie oraz upowszechnieniu dostępu do owych danych. W artykule przedstawiono wyniki rzetelnych, monograficznych prac systematyzujących, zgromadzono podsumowania przykładowych meta-analiz oraz odniesiono się do badań klinicznych typu RCT, realizowanych w nurcie evidence based medicine. Zaprezentowane wyniki badań realizowanych w sposób rzetelny metodologicznie, na adekwatnych próbach oraz w odniesieniu do grup kontrolnych oraz porównawczych grup pacjentów leczonych przy pomocy innych metod jednoznacznie wykazują, iż podejście psychoanalityczne jest równie skuteczne jak inne cenione perspektywy psychoterapeutyczne. Przegląd uzupełnia wzmianka na temat wniosków z badań obserwacyjnych, a także dyskusja uwzględniające najnowsze trendy w badaniu skuteczności psychoterapii.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top