PL EN
ARTICLE
Słyszysz? Niesłychane. Cz. 1: Czy możesz powtórzyć?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 19-09-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-10-2016
 
 
Data akceptacji: 15-11-2016
 
 
Data publikacji: 21-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Marta Opoczyńska-Morasiewicz   

Uniwersytet Jagielloński Instytut Psychologii Zakład Psychologii Zdrowia, Winna 38, 32-089 32-089 Biały Kościół, Polska
 
 
Psychoter 2016;179(4):13-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Jeśli psychoterapia jest sztuką, sztuką jest także umiejętność słuchania. Czy każde słuchanie jest dobre? A skoro może być dobre, czy może także być niedobre? Kiedy słuchanie szkodzi? Artykuł czyni ze słuchania jedną z lekcji psychoterapii. Jej metodą jest fenomenologia, a wynikiem rozjaśnianie sytuacji egzystencjalnej osób zaangażowanych w psychoterapeutyczną relację. Dobroczynność tej relacji postawiona zostanie pod znakiem zapytania.

Metoda:
Fenomenologia, analiza egzystencjalna, rozjaśnianie egzystencji, studium przypadku

Wyniki:
1. Nie istnieje mowa, której by nie dopełniało czyjeś słuchanie. 2. Świadomość opiera się zmysłom, ale nie na nich, toteż "niedowierzanie własnym uszom", obok "dawania im wiary", wpisuje się w dynamikę każdego słyszenia, odbierając pewność, czy usłyszane "na własne uszy" nie jest jedynie pomyślanym lub tym niesłychanym, którego nie potrafimy pomyśleć, co dopiero powiedzieć; poznać? 3. Usłyszane jest cieniem niesłychanego, którym jesteśmy poza tym, co daje się usłyszeć 4. "Niedowierzanie własnym uszom" jest niewymownym śladem tego, co jest, zostawionym na scenie spektaklu zwanego naszym życiem.

Wnioski:
1. Niesłychane, którym żyjemy, wymyka się próbom przekładu. 2. Wy-łożone, zanim wy-słuchane, odbiera nadzieję na "oddech, który wraca".

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top