PL EN
ARTICLE
Konflikty w parze w perspektywie narracyjnej terapii więzi
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Pomocy Psychologicznej UW
 
 
Data nadesłania: 20-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-09-2020
 
 
Data akceptacji: 14-09-2020
 
 
Data publikacji: 30-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Krzysztof Chrząstowski   

Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
 
 
Psychoter 2020;194(3):31-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konflikty wydają się jednym z częstszych problemów, które wnoszą osoby zgłaszające się na psychoterapię par. Chociaż wyniki badań wskazują na negatywny wpływ destruktywnych konfliktów na funkcjonowanie pary, to jednak konstruktywnie rozwiązywane konflikty mogą wzmocnić relacje między bliskimi osobami. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących konfliktu w parach, a następnie omówienie możliwości pomocy psychologicznej parom z perspektywy narracyjnej terapii więzi. W jej ujęciu źródłem konfliktu mogą być niezaspokojone potrzeby przywiązaniowe. Strategie przywiązaniowe partnerów konstytuują wzorzec interakcji między nimi i to właśnie ten wzorzec może stać się problemem dla pary. Podczas psychoterapii uwaga skupia się nie na pojedynczych strategiach przywiązaniowych, ale na tym, co wspólnie tworzą one w parze. Narracyjna terapia więzi jest nurtem psychoterapii, który integruje podejście systemowe, narracyjne, teorię traumy i teorię przywiązania. Dzięki tej właśnie szerokiej integracji psychoterapeuci pracujący w różnych podejściach stosunkowo łatwo mogą skorzystać z założeń narracyjnej terapii więzi w swojej praktyce. Artykuł zamykają wskazówki do pracy psychoterapeutycznej w parach, które zmagają się z konfliktem.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top