PL EN
ARTICLE
Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej : edukacja i terapia przez przygodę
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
 
 
Data nadesłania: 14-03-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-06-2017
 
 
Data akceptacji: 20-06-2017
 
 
Data publikacji: 31-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Marta Sikorska   

Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Meissnera 6/48, 31-457 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2017;181(2):75-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obok koncepcji salutogenezy , nurt psychologii pozytywnej jest kolejnym przykładem optymistycznego spojrzenia na możliwości człowieka, odwołując się do takich pojęć jak siła charakteru, mocne strony czy cnoty. Cnotą szczególnie związaną z odpornością psychiczną jest dzielność, odwaga (Courage), rozumiana jako siła emocjonalna, wola osiągania celów. W skład odwagi wchodzą cztery siły, takie jak: 1/ wytrwałość czyli realizacja postawionych sobie celów( perseverance), 2/ męstwo rozumiane jako nie uleganie lękom czy trudnościom (bravery), 3/ uczciwość- autentyczne prezentowanie siebie (honesty) oraz 4/ siła życiowa czyli odczuwanie pobudzenia i żywotności (vitality). Autorka prezentuje odporność psychiczną w perspektywie psychologii pozytywnej na przykładzie koncepcji Koła Dzielności (Circle of Courage) oraz jej aplikacji w postaci edukacji przez przygodę ( Adventure Education)oraz terapii przez przygodę (Adventure Therapy) . Rozwój czterech elementów odporności psychicznej wskazywanych w tej koncepcjij, a więc przywiązania, autonomii, altruizmu i potrzeby osiągnieć możliwy jest dzięki zaspokojeniu uniwersalnych ludzkich potrzeb takich jak odpowiednio: poczucie przynależności, doskonałość, niezależność i wielkoduszność. Edukacja poprzez przygodę sprzyja wzmacnianiu odporności psychicznej w sytuacjach o umiarkowanym poziomie ryzyka. W uczeniu się poprzez działanie, podejmowanie aktywności związanych z wyzwaniami traktowane jest jako wyzwalanie procesów wspierających prawidłowy rozwój (positive growth).W artykule zostaną przedstawione przykłady programów edukacyjnych - stymulujących ów rozwój oraz terapeutycznych- stosowanych wobec młodzieży z grup ryzyka.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top