ARTICLE
Neuro-lingwistyczna psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, Sekcja ds. Nauki i Badań
 
2
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 
 
Data nadesłania: 19-07-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-09-2016
 
 
Data akceptacji: 23-09-2016
 
 
Data publikacji: 21-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jan Jędrzejczyk   

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Przyłuskiego 44, 05-092 Łomianki, Polska
 
 
Psychoter 2016;178(3):53–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Neuro-lingwistyczna psychoterapia (NLPt) jest podejściem systemowym, integratywno-poznawczym, uznanym przez European Association of Psychoteraphy, jednak jak dotychczas ukazało się na jej temat stosunkowo niewiele artykułów. Autorzy podjęli więc próbę wypełnienia tej luki w polskiej literaturze. Przedstawiono genezę i historię rozwoju, różnice pomiędzy neurolingwistycznym programowaniem (NLP) a NLPt oraz obecny stan badań. Omówiono podstawy teoretyczne, mechanizmy i techniki stosowane w NLPt do pracy z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, m.in. mechanizm rekonsolidacji pamięci oraz procedurę dysocjacji wzrokowo-kinestetycznej. Autorzy omawiają także istniejące badania pokazujące skuteczność stosowania tego modelu w pracy z zaburzeniami takimi jak fobie, PTSD, praca z traumą i inne zaburzenia lękowe. Choć NLPt jest modalnością młodą, istnieją doniesienia, których wyniki świadczą o dużej skuteczności technik stosowanych choćby w przypadku leczenia weteranów cierpiących na PTSD oraz osób cierpiących z powodu traum spowodowanych przez wydarzenia takie jak napad, gwałt czy przemoc doświadczana w dzieciństwie. Autorzy wskazują także na potrzebę usystematyzowania wyników badań psychologicznych potwierdzających zasadność interwencji stosowanych w NLPt, co umożliwi także dalsze badania i ocenę skuteczności tego podejścia.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170