ARTICLE
Miejsce psychoterapii indywidualnej osób z diagnozą schizofrenii w polskim systemie lecznictwa psychiatrycznego.
 
Więcej
Ukryj
1
-Katedra Psychiatrii CM UJ
 
 
Data nadesłania: 25-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-08-2014
 
 
Data akceptacji: 17-09-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Cichocki   

-Katedra Psychiatrii CM UJ, -pl Sikorskiego 2/8, -31-115 -Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;172(1):27–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsza praca dotyczy miejsca i roli indywidualnej psychoterapii osób z diagnozą schizofrenii w polskim systemie lecznictwa psychiatrycznego. Opisuje różnorodne konteksty terapeutyczne w których może odbywać się ona odbywać: oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego, ambulatorium, zespołu leczenia środowiskowego. Porusza także kwestię roli psychoterapii w pracy z pacjentem przewlekle chorującym, rehabilitowanym w warsztatach terapii zajęciowej lub środowiskowym domu samopomocy. Omawia zagadnienie różnych potrzeb pacjentów na poszczególnych etapach chorowania: ostrej psychozy, depresji popsychotycznej, remisji objawowej a także możliwości odpowiedzi na te potrzeby ze strony lecznictwa psychiatrycznego. Podkreśla wagę długofalowego kontaktu terapeutycznego dla rozpoczęcia procesu zdrowienia, którego istotnymi elementami są wiedza o sobie i rozeznanie możliwości wpływu pacjenta na swoje życie, uzyskane w trakcie psychoterapii. Przewodnią ideą tej pracy jest połączenie psychoterapii z rozwiązaniami organizacyjnymi, które będą służyć jak najszerszemu i możliwie jak najbardziej efektywnemu jej wykorzystaniu w codziennej praktyce. Ważnym elementem jest refleksja dotycząca związków pomiędzy psychoterapią osób z diagnozą schizofrenii a prowadzoną najczęściej równolegle farmakoterapią.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170