PL EN
ARTICLE
Ejlejtyja na porodówce. Psychiczna rola regresji i agresywności w porodzie a komplikacje porodowe.
 
Więcej
Ukryj
1
Ośrodek Psychoterapii RUTA;
 
 
Data nadesłania: 17-03-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-08-2015
 
 
Data akceptacji: 29-09-2015
 
 
Data publikacji: 21-10-2015
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Wilkowska   

Ośrodek Psychoterapii RUTA;, ul. Łobzowska 43/2, 31-139 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;174(3):61-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel Celem artykułu jest zaprezentowanie psychologicznej dynamiki naturalnego porodu. Głównym zagadnieniem jest tu zjawisko psychicznej regresji jako procesu ułatwiającego „przeżywanie” oraz przebieg porodu. Używając teorii Melanie Klein autorka prezentuje przebieg regresji w poszczególnych okresach porodu, czynniki ją wspierające oraz zakłócające. Ukazuje stan schizo-paranoidalny jako dominujący w trakcie porodu ze względu na zagrożenie granic fizycznych i psychicznych rodzącej kobiety. Pogłębienie regresji do stanu fuzji z matką oraz symbiozy z dzieckiem czyli symbolicznego i emocjonalnego powrotu do życia wewnątrzmacicznego, pozwala kobiecie na doświadczanie porodu z poczuciem wewnętrznego spokoju i pewności oraz z częściowo zniesionym czuciem. Autorka przedstawia również związaną ze stanem schizo -paranoidalnym dynamikę agresywności rodzącej oraz istotność jej kontenerowania przez służby medyczne. Zaburzenia w regresji oraz niepowodzenia w kontenerowaniu agresji rodzącej wydają się być głównymi czynnikami natury psychologicznej zaburzającymi przebieg porodu. Czynnikami , które ułatwiają regresję są intymność w miejscu i czasie porodu oraz udana identyfikacja z matką. Dla symbolicznego zobrazowania tych zagadnień posłużono się mitem o greckiej bogini porodów Ejlejtyji.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top