PL EN
ARTICLE
Terapia poznawczo-behawioralna u osób z zaburzeniem polegającym na wyrywaniu włosów
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Psychoterapii Crescentia w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 26-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-11-2018
 
 
Data akceptacji: 14-11-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Pyrtek   

Szkoła Psychoterapii Crescentia w Warszawie, ul. Braci Mniejszch 5 / 43, 40-754 Katowice, Polska
 
 
Psychoter 2018;187(4):43-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego rozumienia zaburzenia z wyrywaniem włosów oraz, opartej o model terapii poznawczo-behawioralnej, propozycji jego leczenia. W zaburzeniu tym, inaczej nazywanym trichotillomanią, zasadniczym objawem jest powtarzające się zachowanie: wyrywanie włosów. Zarówno ze względu na odmienny wzorzec wyrywania włosów u poszczególnych osób, jak również występowanie tego zaburzenia w różnych etapach rozwojowych uważane jest ono za złożone. Stało się przedmiotem większego zainteresowania klinicystów i badaczy od lat 90. XX w., a więc od niedawna prowadzi się coraz liczniejsze badania naukowe na jego temat oraz kształci się klinicystów zainteresowanych nim. W nowszej literaturze widoczna jest wyraźna tendencja do umieszczania zaburzenia z wyrywaniem włosów w ramach szerszej kategorii diagnostycznej, określonej jako powtarzające się (powtarzalne) zachowania skoncentrowane na ciele. To pojęcie dopiero zaczyna pojawiać się w rewizjach klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Terapia poznawczo-behawioralna w powtarzających się zachowaniach skoncentrowanych na ciele jest uznawana za leczenie z wyboru. W tym nurcie terapeutycznym jedną z wiodących konceptualizacji zaburzenia z wyrywaniem włosów jest Kompleksowy Model Behawioralny Charlesa S. Mansueto. Konieczne jest kontynuowanie badań skuteczności psychoterapii opartej o ten model, jak również innych programów terapii poznawczo-behawioralnej kierowanych do osób z powtarzającymi się zachowaniami skoncentrowanymi na ciele tak, aby pacjenci mogli korzystać z rzeczywiście pomocnych opcji leczenia, zgodnych ze standardami psychoterapii opartej na dowodach (evidence-based psychotherapy).
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top