PL EN
ARTICLE
Szczegółowy opis relacyjno-integracyjnego modelu superwizji psychoterapii
 
 
Więcej
Ukryj
1
praktyka prywatna
 
 
Data nadesłania: 03-06-2019
 
 
Data akceptacji: 26-06-2019
 
 
Data publikacji: 07-09-2019
 
 
Autor do korespondencji
Lech Kalita   

praktyka prywatna
 
 
Psychoter 2019;189(2):71-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowy opis modelu superwizji stosowanego w grupowej pracy superwizyjnej z kształcącymi się psychoterapeutami.

Metoda:
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących związków między superwizją a skutecznością psychoterapii oraz wskazano na podkreślaną we współczesnych opracowaniach naukowych potrzebę tworzenia i precyzyjnego opisu modeli superwizji psychoterapii. Sformułowano szczegółowy opis modelu opierającego się na dwóch podstawach teoretycznych: rozumienie dynamiki interpersonalne odwołuje się do relacyjnych i intersubiektywnych podejść w superwizji psychoterapii, natomiast postawa pragmatyzmu i oparcia na dowodach naukowych bazuje na pespektywie integracyjnej. Z tego powodu przyjęto nazwę modelu relacyjno-integracyjnego.

Wyniki:
Zasadniczą część artykułu stanowi szczegółowy opis technik superwizji w prezentowanym modelu oraz prezentacja praktycznego zastosowania tych technik w pracy z dwoma grupami kształcących się terapeutów.

Wnioski:
Przedstawiony opis modelu superwizji stanowi odpowiedź na sugerowaną we współczesnej literaturze potrzebę głębszego wniknięcia w techniki pracy superwizji klinicznej. Szczegółowa prezentacja metod pracy superwizyjnej i przykładów ich praktycznego zastosowania pozwala zarówno korzystać z owych metod innym klinicystom, jak i weryfikować ich naukową zasadność.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top