Sprawozdanie z II Światowego Kongresu Resilience From Person to Society, Timisoara, Rumunia, 8-10 maj 2014
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
 
 
Data nadesłania: 18-06-2014
 
 
Data akceptacji: 25-06-2014
 
 
Data publikacji: 03-09-2014
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Marta Sikorska   

Instytut Psychologii Stosowanej UJ, ul. Meissnera 6/48, 31-457 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2014;170(3)
 
DZIEDZINY
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170