PL EN
ARTICLE
Psychoterapia pacjentów depresyjnych w starszym wieku stosowana w oddziale stacjonarnym i dziennym psychogeriatrycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychiatrii CM UJ
 
2
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki, Kraków
 
 
Data nadesłania: 08-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-07-2014
 
 
Data akceptacji: 14-08-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Mateusz Rachel   

Katedra Psychiatrii CM UJ, Kopernika 21a, 32-501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2014;171(4):77-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Psychoterapia osób starszych wydaje się być bardzo ważnym elementem kompleksowego leczenia, a jej charakter powinien być oparty o holistyczną wizję człowieka. W literaturze przedmiotu najlepiej udokumentowana jest skuteczność indywidualnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach problemu. W leczeniu pacjentów w oddziale psychogeriatrycznym, ze względu na opisany w artykule złożony obraz kliniczny, psychoterapia ma przede wszystkim charakter wspierający, z uwzględnieniem podejścia egzystencjalnego. Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest całościowe podejście do potrzeb pacjenta, próba rozumienia konfliktów wewnętrznych, nastawienie na terapię długofalową oraz stawianie realnych celów dostosowanych do możliwości pacjenta. Zmiana myślenia u pacjentów może zaowocować wieloma przemianami w codziennym życiu, funkcjonowaniu i relacjach z innymi ludźmi. Wydaje się, że u osób starszych wybór metody psychoterapeutycznej należy dostosować indywidualnie do obrazu klinicznego, gotowości do pracy terapeutycznej i sytuacji życiowej pacjenta. W artykule tym autorzy dzielą się własnymi doświadczeniami i refleksjami ze stosowania psychoterapii indywidualnej i grupowej u pacjentów w podeszłym wieku w oddziale psychogeriatrycznym stacjonarnym i dziennym.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top