PL EN
ARTICLE
Potencjalnie negatywny wpływ psychoterapii osób z traumą na terapeutów.
 
Więcej
Ukryj
1
praktyka prywatna
 
 
Data nadesłania: 06-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2023
 
 
Data akceptacji: 19-07-2023
 
 
Data publikacji: 05-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Władysław Sterna   

Prywatny Gabinet Psychiatryczny Władysław Sterna
 
 
Psychoter 2023;205(2):33-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Podstawowym celem psychoterapii jest pomaganie innym w cierpieniu, którego doświadczają. Naturalnie większość publikacji koncentruje się na sposobach pomagania w możliwie najlepszy, profesjonalny sposób. Stosunkowo mało uwagi poświęca się wpływowi procesu pomagania na samego terapeutę, a zjawisko to może być wielorakie. Można doświadczyć pozytywnych zmian osobistych, takich jak zastępcza odporność lub zastępczy rozwój potraumatyczny. Niewiele jest publikacji w języku polskim na temat potencjalnie negatywnych skutków dla terapeuty: zmęczenie współczuciem (compassion fatigue); wypalenie zawodowe (professional burnout); wtórny stres traumatyczny (secondary traumatic stress) lub trauma zastępcza (vicarious trauma). W publikacji autor omawia potencjalnie negatywne konsekwencje prowadzenia terapii dla terapeuty, ze szczególnym uwzględnieniem traumy zastępczej, które mogą dotyczyć wielu terapeutów pracujących z osobami po traumie. Zarysowuje procesy zachodzące w umyśle terapeuty konfrontowania własnych przekonań na temat świata i potrzeb zaufania, bezpieczeństwa, niezależności, szacunku dla innych, poczucia siły i skuteczności oraz poszukiwania układu odniesienia dla doświadczeń z doświadczeniami pacjentów. Autor omawia także procesy zachodzące w mózgu terapeuty podczas terapii w układzie neuronów lustrzanych, ciele migdałowatym, układzie autonomicznym czy osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Świadomość tych zmian może być wstępem do kontrolowania i ograniczania ich wpływu na terapeutę.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top