PL EN
ARTICLE
Refleksje nad etycznymi wyzwaniami indywidualnej interwencji psychologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 
 
Data nadesłania: 21-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-07-2023
 
 
Data akceptacji: 31-08-2023
 
 
Data publikacji: 05-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Władysław Jacek Paluchowski   

Uniwersytet im. A. MIckiewicza
 
 
Psychoter 2023;205(2):19-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tekst przedstawia refleksje na temat pomagania w psychologii oraz wybranych dylematów etycznych, które mu towarzyszą: paternalizmu i dyrektywności. Interwencje psychologiczne opierają się na jawnej zgodzie na naruszanie praw jednostki, co jest konsekwencją asymetrii położenia oraz kompetencji i odpowiedzialności uczestników. Relacja pomagania jest zbudowana na osobistym zaufaniu i praktyce opartej na wynikach badań empirycznych. Zmiany w rozumieniu relacji pomiędzy pomagającym a klientem/pacjentem skutkują m. in. stworzeniem lepszego modelu komunikacji. Pułapką i zagrożeniem dla interwencji psychologicznej jest wątpliwość, czyja definicja dobra zostanie przyjęta jako kryterium jego oceny. Dialogowanie na temat rozwiązania problemu klienta/pacjenta wydaje się najlepszym i bezpiecznym antidotum na potencjalne zagrożenie.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top