ARTICLE
Pacjent młodzieżowy i jego terapeuta w kontekście rodzinnym - perspektywa psychodynamiczna.
 
 
Więcej
Ukryj
1
praktyka prywatna
 
 
Data nadesłania: 14-08-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-11-2016
 
 
Data akceptacji: 24-11-2016
 
 
Data publikacji: 21-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Glita   

praktyka prywatna, Radzikowskiego 126/2, 31-315 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2016;179(4):71–86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie Celem autora jest zaproponowanie psychodynamicznego modelu rozumienia zjawisk przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych rozgrywających się w trójkącie pacjent – terapeuta indywidualny – rodzice pacjenta. Omówione zostały różne stanowiska w odniesieniu do pytania jaka jest optymalna obecność rodziców w procesie indywidualnej psychoterapii adolescenta, a także argumenty przemawiające za różnymi rozwiązaniami w tej kwestii. Poprzez analizę, przykładowych, destrukcyjnych wzorców interakcji pojawiających się w kontekście psychoterapii pacjentów młodzieżowych, autor usiłuje pokazać jak są one nieświadomie aktywizowane przez poszczególnych uczestników tej sytuacji, w jaki sposób mogą wynikać z psychopatologii lub problemów tych osób i jaki może być ich wpływ na procesu leczenia. Podstawowym celem tekstu ma być pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami przeciwprzeniesieniowymi terapeuty oraz użycie tych reakcji do pogłębienia diagnozy pacjenta. W dalszej części omówione zostały także kwestie możliwości i ograniczenia formuły prowadzonych równolegle: psychodynamicznej terapii indywidualnej nastolatka i systemowej terapii rodzinnej. Poruszona zostanie także kwestia wpływu sposobu definiowania swojej roli przez terapeutę na możliwość zapobiegania destrukcyjnym skutkom procesów zachodzącym w trójkącie przeniesieniowo – przeciwprzeniesieniowym.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170