PL EN
ARTICLE
PSYCHOTERAPIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH MOŻLIWOŚCI I ZAKRES STOSOWANIA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej UJ Dyrektor: mgr Barbara Woszczyna, Krakowski Ośrodek Terapii
 
2
Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
 
3
Instytut Psychologii Stosowanej UJ Dyrektor: dr Krzysztof Gerc, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie
 
 
Data nadesłania: 14-06-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-09-2015
 
 
Data akceptacji: 05-11-2015
 
 
Data publikacji: 21-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Bogusława Elżbieta Piasecka   

Instytut Psychologii Stosowanej UJ Dyrektor: mgr Barbara Woszczyna, Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Bolesława Prusa 17/17, 30-117 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;175(4):77-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Autorzy artykułu przedstawiają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu, którego celem była diagnoza zakresu i warunków stosowania psychoterapii w systemie poradni psychologiczno-pedagogicznych..

Metoda:
Projekt ma charakter badania podstawowego, czyli odpowiada na pytanie: jak jest? Stanowi pierwszy krok w procesie opracowania standardów stosowania psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej, ujmowanej jako postdiagnostyczne zadanie poradni, opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r

Wyniki:
Uzyskano odpowiedzi i poddano analizie 172 wypełnione ankiety spośród 482 wysłanych. W 127 poradniach stosowana jest psychoterapia przez 434 psychoterapeutów przeszkolonych lub szkolących się na kursach całościowych 4-letnich lub modułowych. W 100 poradniach stosuje się terapię rodzinną , w 91 grupową a w 65 psychoterapię indywidualną.

Wnioski:
Konkluzją z badań jest konieczność unowocześnienia i stworzenia w poradniach psychologiczno – pedagogicznych kultury zarządzania sprzyjającej stosowaniu psychoterapii w systemie edukacji. W poradniach zatrudniona jest przeszkolona kadra, istnieją ramy prawne by rozwijać psychoterapię, jest również zapotrzebowanie na tę formę pomocy z powodu stale rosnących wskaźników problemów emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top