PL EN
ARTICLE
Mentalizacja. Cz. 2: Neurofizjologiczne podłoże mentalizacji, pojęcia zbliżone zakresem i znaczeniem do mentalizacji, przedmentalizacyjne tryby funkcjonowania psychicznego, ocena mentalizacji
 
Więcej
Ukryj
 
Psychoter 2013;166(3):37-46
 
STRESZCZENIE
The main aim of this article is to present the basic concepts of mentalization theory. In the second part of the article, the author describes neural and neurobiological underpinnings of mentalization, prementalistic modes of thinking and assessment of mentalization.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top