PL EN

Editorial Board

 
Redaktor naczelny: Mariusz Furgał

Z-ca Redaktora naczelnego: Kazimierz Bierzyński

Zespół redakcyjny:
Anna Citkowska-Kisielewska,
Szymon Chrząstowski,
Bernadetta Janusz,
Stanisław Maj,
Łukasz Müldner-Nieckowski,
Wanda Szaszkiewicz,
Małgorzata Wolska

Sekretarz redakcji: Katarzyna Czapkiewicz

Redaktor statystyczny: Artur Daren

Adiustacja: Maria Pikul

Korekta: Małgorzata Kowalska

e-mail: redakcjapsychoterapii@gmail.com

Adres Redakcji:
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-501 Kraków,
ul. Kopernika 21a
 
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top