PL EN
„Poskromienie złośnicy” — patriarchat i władza w związku, w rodzinie, w kulturze
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej
 
 
Data nadesłania: 11-07-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-01-2022
 
 
Data akceptacji: 01-03-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Józefik   

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
 
Psychoter 2022;200(1):63-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
O czym traktuje sztuka Szekspira Poskromienie złośnicy? Czy jest tylko prostą do odczytania komedią? Co mówi współczesnym czytelnikom, widzom? Artykuł przedstawia refleksje formułowane z perspektywy psychoterapeutki wrażliwej na kwestie wnoszone przez nurt feministyczny i studia genderowe. Autorka dzieli się swoim odczytaniem tekstu, zwracając uwagę na definiowanie pozycji kobiety i mężczyzny w kulturze patriarchalnej, wynikające z niej relacje władzy w relacjach intymnych, w rodzinie, w społeczeństwie, na trudności w osiąganiu autonomii przez kobiety. Zatrzymuje się nad znaczeniem języka, narracji w definiowaniu tożsamości, w definiowaniu relacji, także tych przemocowych. Komentuje uwięzienie w stereotypowych opisach płci, które wydaje się znajdować odzwierciedlenie także w sposobie klasyfikowania i przeżywania emocjonalności kobiet i mężczyzn przez psychoterapeutów, psychiatrów i psychologów. Wreszcie rozważa możliwe hipotezy dotyczące dynamiki relacji w rodzinie głównych bohaterów sztuki Szekspira. Podjęte wątki dotykają kwestii kluczowych na każdym poziomie: indywidualnym, relacyjnym i społecznym, co czyni ją wciąż aktualną.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top