PL EN
ARTICLE
Tworzenie znaczeń choroby przez pacjentów chorych przewlekle. Wybrane wyniki badań.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Psychologii Zdrowia
 
2
Klinika Chorób Wewnętrznych 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
 
 
Data nadesłania: 03-11-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2015
 
 
Data akceptacji: 19-01-2016
 
 
Data publikacji: 21-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Załuski   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Zakład Psychologii Zdrowia, Kopernika 25, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;175(4):43-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Poważna choroba oznaczać może dla pacjenta utratę celów i planów, które były jego dotychczasowym przewodnikiem po życiu. Zastosowanie poznawczo-egzystencjalnych ram może pomóc w wyjaśnianiu źródeł stresu choroby i wzbogacaniu sposobów radzenia sobie. Badania służyły trzem celom. Oszacowaniu obecności myśli związanych z tworzeniem znaczeń choroby oraz ich efektów. Odpowiedzi na pytanie o związki łączące procesy tworzenia znaczeń z poziomem adaptacji do choroby i zadowolenia z życia.

Metoda:
Analizą objęto wyniki badań pochodzące od 63 pacjentów leczonych z powodu choroby Leśniewskiego i Crohna. Badanie miało charakter korelacyjno-porównawczy.

Wyniki:
U pacjentów chorujących przewlekle udało się rozpoznać obecność procesów tworzenia znaczeń choroby oraz ich efekty. Badanie ukazało wielorakie zależności występujące pomiędzy procesami myślenia a poziomem adaptacji do choroby przewlekłej i zadowolenia z życia.

Wnioski:
Choroba przewlekła posiada zarówno wymiar biologiczny, jak i egzystencjalny. Tworzenie znaczeń choroby może być działaniem wspierającym wysiłki prozdrowotne pacjenta, wzbudzającym emocje pozytywne, jak i wskaźnikiem trudności z umieszczeniem choroby w dotychczasowym biegu życia.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top