PL EN
ARTICLE
Rozróżnianie sumienia od superego u osób religijnych w kontekście pracy z nerwicą eklezjogenną
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Ignatianum
 
 
Data nadesłania: 24-08-2016
 
 
Data akceptacji: 28-10-2016
 
 
Data publikacji: 21-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Prusak   

Akademia Ignatianum, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2016;179(4):33-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy Artykuł prezentuje opisywaną w literaturze przedmiotu nerwicę eklezjogenną oraz trudności na jakie natrafiają psychoterapeuci w pracy z pacjentami religijnymi. W odróżnieniu od dotychczasowych i nielicznych opracowań tego tematu Autor zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia różnicy pomiędzy sumieniem a superego dla skuteczności takiej terapii Metoda Artykuł skupia się na przedstawieniu teoretycznych przesłanek za rozróżnieniem sumienia od superego, nie tylko w ujęciu interdyscyplinarnym (teologia, filozofia i psychologia, ale również w obrębie współczesnej psychoanalizy oraz na analize przypadków klinicznych pokazujących skuteczne i nieskuteczne strategie pracy z nerwicą eklezjogenną w przypadku konfliktu normy sekuologicznej z teologiczną. W artykule zostaną przedstawione fenomenologiczne kryteria różnicujące sumienie od superego w kontekście pracy klinicznej. Wnioski Skuteczna praca z nerwicą eklezjogenną musi odróżniać nie tylko analizę konfliktu od jego systemu obronnego i strukturę obrazu Boga, ale również konflikt między sumieniem a superego oraz cechować się bardziej zróżnicowanym podejście do poczucia winy.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top