PL EN
Polscy psychoterapeuci i ich pokoleniowe postawy wobec superwizji.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Praktyka prywatna
 
 
Data nadesłania: 07-01-2024
 
 
Data akceptacji: 18-01-2024
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Galiński   

Prywatna praktyka
 
 
Psychoter 2023;207(4):51-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Badanie miało na celu zebranie danych demograficznych opisujących populację polskich psychoterapeutów pracujących w różnych modalnościach oraz zbadanie ich potrzeb w superwizji. Dodatkowo artykuł podejmuje problematykę różnic międzypokoleniowych pomiędzy psychoterapeutami na podstawie teorii pokoleniowych.

Metoda:
Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiej ankiety, dystrybuowanej online w 2022 r. (N = 257). Ankieta składała się z 34 pytań dotyczących potrzeb w superwizji, w tym 4 pytań całkowicie otwartych i jednego zadania specjalnego.

Wyniki:
: Analizy z zebranych danych sugerują, że superwizja cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród polskich profesjonalistów (98% badanych korzysta z superwizji, z czego 61% korzysta z niej w trybie online lub mieszanym). Wykryto istotne różnice pomiędzy starszymi a młodszymi psychoterapeutami (chi-kwadrat = 14,682; p = 0,023) pod względem spostrzeganych różnic między superwizją online i superwizją na żywo. Nie wykryto istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi pokoleniami w spostrzeganiu superwizji w innych badanych wymiarach. Analiza rang wykazała, że najważniejszą potrzebą w superwizji jest: uważność superwizora ułatwiająca uporządkowanie procesu terapeutycznego.

Wnioski:
Uzyskano liczne wyniki opisujące populację polskich psychoterapeutów. Stwierdzono brak istotnych różnic pokoleniowych w formie korzystania z superwizji. Teorie pokoleniowe nie wykazują w tym obszarze użyteczności i na podstawie zebranych danych można je traktować jako stereotypowe. Hierarchia potrzeb superwizantów zdaje się nie odbiegać znacząco od poprzedniego polskiego badania opisującego tę tematykę. Autorzy uszeregowali potrzeby w superwizji według ich ważności i zaproponowali „odwróconą piramidę potrzeb” w superwizji.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top