PL EN
ARTICLE
Pojęcie nieświadomości we wczesnej terapii poznawczej Aarona T. Becka
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 12-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-04-2021
 
 
Data akceptacji: 17-06-2021
 
 
Data publikacji: 03-10-2021
 
 
Autor do korespondencji
Monika Romanowska   

Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
 
 
Psychoter 2021;197(2):67-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Standardowa narracja na temat narodzin terapii poznawczej głosi, że jej twórca Aaron T. Beck zerwał wszelkie więzi z psychoanalizą i wybrał drogę formułowania teorii opartą na eksperymentach naukowych. Wydaje się jednak, że podejście Becka do roli i znaczenia utajonych procesów poznawczych było o wiele bardziej złożone. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom aktualnych badań historycznych na temat narodzin terapii poznawczej oraz przedstawienie beckowskiego ujęcia procesów nieświadomych we wczesnej wersji jego teorii, ze szczególnym naciskiem na drogę dojścia do nieświadomych treści. Sugerujemy, że na kształt wczesnej teorii miały wpływ ówczesna sytuacja w amerykańskiej opiece psychiatrycznej, retoryka związana z Zimną Wojną oraz psychoanalityczne wykształcenie Aarona T. Becka. W swoich wczesnych pracach Beck nie rozwinął wystarczająco pojęcia „schematu”, co pozostawiło lukę w jego teorii. Zauważamy także, że Beck nie opisywał w owym czasie szerzej dedukcyjnej drogi dotarcia do treści nieświadomych. Uzyskane wnioski umożliwiają terapeutom lepsze zrozumienie źródeł terapii poznawczej oraz trudności, z jakimi zmagał się Beck.
FINANSOWANIE
Źródło finansowania Grant NCN Preludium nr 2017/25/N/HS6/00534
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top