PL EN
ARTICLE
Perfekcjonizm i wczesne nieadaptacyjne schematy Younga a przewlekłe zmęczenie w grupie młodych kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Catholic University of Lublin
 
 
Data nadesłania: 28-06-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-09-2016
 
 
Data akceptacji: 26-09-2016
 
 
Data publikacji: 21-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Mącik   

Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 00-950 Lublin, Polska
 
 
Psychoter 2016;178(3):77-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była próba oceny, na ile chroniczne zmęczenie o niewyjaśnionej etiologii, obserwowane u młodych kobiet, wiąże się z perfekcjonizmem oraz wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami Younga. Umożliwiłoby to postawienie hipotezy do praktyki terapeutycznej, czy terapia skoncentrowana na schematach oraz perfekcjonizmie może potencjalnie skutkować redukcją zmęczenia.

Metoda:
Przebadano 156 kobiet (19-24 lata) nie posiadających rodziny, zdrowych somatycznie i bez zaburzeń psychicznych. Do pomiaru użyto kwestionariuszy: 1) schematów YSQ-S3, 2) badania poczucia zmęczenia oraz 3) perfekcjonizmu adaptacyjnego i dezadaptacyjnego

Wyniki:
Badane kobiety charakteryzuje relatywnie wysoki poziom zmęczenia. Zaobserwowano silne korelacje zmęczenia z perfekcjonizmem dezadaptacyjnym oraz ze schematami, zwłaszcza z obszaru odrzucenia/odłączenia oraz niewystarczającej autonomii. Zauważono również, że kobiety o typie perfekcjonizmu nieadaptacyjnego cechują się istotnie wyższym nasileniem wszystkich schematów oraz wymiarów zmęczenia. Perfekcjonizm adaptacyjny nie wykazuje silnych związków z żadną z tych zmiennych.

Wnioski:
Badania te dają pierwsze podstawy do wnioskowania, iż przyczyną chronicznego zmęczenia może być próba radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami o sobie i percepcją braku skuteczności tych prób. Może to stanowić wskazówkę terapeutyczną do pracy z pacjentami zgłaszającymi taki problem.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top