PL EN
BOOK REVIEW
Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO MAŁEGO DZIECKA 5–8 LAT. Podręcznik terapeuty. Tłumaczenie: Sylwia Pikiel. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2018, ss. 240. Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO MAŁEGO DZIECKA 5–8 LAT. Poradnik pacjenta. Tłumaczenie: Sylwia Pikiel. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2018, ss. 122.
 
More details
Hide details
1
Zespół Leczenia Środowiskowego/Ambulatorium Terapii Rodzin; Oddział Kliniczny Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
CORRESPONDING AUTHOR
Małgorzata Wolska   

Zespół Leczenia Środowiskowego/Ambulatorium Terapii Rodzin; Oddział Kliniczny Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Submission date: 2019-04-08
Acceptance date: 2019-04-10
Publication date: 2019-05-29
 
Psychoter 2019;188(1):101–103
 
TOPICS
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170