PL EN
BOOK REVIEW
Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO MAŁEGO DZIECKA 5–8 LAT. Podręcznik terapeuty. Tłumaczenie: Sylwia Pikiel. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2018, ss. 240. Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia TERAPIA ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO MAŁEGO DZIECKA 5–8 LAT. Poradnik pacjenta. Tłumaczenie: Sylwia Pikiel. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2018, ss. 122.
 
More details
Hide details
1
Zespół Leczenia Środowiskowego/Ambulatorium Terapii Rodzin; Oddział Kliniczny Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Submission date: 2019-04-08
 
 
Acceptance date: 2019-04-10
 
 
Publication date: 2019-05-29
 
 
Corresponding author
Małgorzata Wolska   

Zespół Leczenia Środowiskowego/Ambulatorium Terapii Rodzin; Oddział Kliniczny Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Psychoter 2019;188(1):101-103
 
TOPICS
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top