PL EN
ARTICLE
"Formularz Diagnostyczny Organizacji Osobowosci PODF. Narzędzie wspomagające i strukturujące diagnozę psychologiczną"
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny
 
2
Zakład Psychoterapii SU
 
 
Data nadesłania: 31-07-2015
 
 
Data akceptacji: 12-02-2016
 
 
Data publikacji: 21-12-2015
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Małgorzata Krzysztof-Świderska   

Uniwersytet Pedagogiczny, Borek Szlachecki 353, 32-050 Skawina, Polska
 
 
Psychoter 2015;175(4):97-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel Artykuł stanowi krótkie doniesienie na temat użycia nowego narzędzia diagnostycznego, służącego do szacowania funkcjonowania osobowości pacjentów rekrutowanych do grup i terapii indywidualnej. Zawiera podstawowe dane na temat podstaw teoretycznych (przede wszystkim teoria organizacji osobowości Otto F. Kernberga) i właściwości psychometrycznych Formularza Diagnostycznego Organizacji Osobowości (PODF). Metoda Formularz Diagnostyczny Organizacji Osobowości (PODF) jako narzędzie wspomagające diagnozę psychologiczną do celów psychoterapeutycznych i strukturyzujące dane pochodzące z wywiadu, wyników testów oraz ewentualnych zapisów sesji w ramach uprzedniego leczenia. Wyniki Dane jakościowe dotyczące funkcjonowania osobowości poszczególnych pacjentów, służące odpowiedniej kwalifikacji do psychoterapii grupowej i indywidualnej a także planowaniu i prowadzeniu leczenia w konkretnym przypadku. Wnioski Diagnoza prawdopodobnych deficytów osobowościowych pozwala rozwijać dojrzalsze i bardziej wydolne mechanizmy obronne w toku terapii przy niewielkim ryzyku dekompensacji osobowości i wypadnięcia z leczenia psychoterapeutycznego.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top