PL EN
EDITORIAL MATERIAL
Zapiski psychoterapeuty z czasu izolacji
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy, Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 27-04-2020
 
 
Data akceptacji: 04-05-2020
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Maślankowski   

Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy, Oddział Zaburzeń Lękowych i Afektywnych
 
 
Psychoter 2020;192(1):97-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zapiski stanowią próbę uchwycenia w wymiarze osobistym i zawodowym, doświadczeń psychoterapeuty/superwizora w pierwszych dwóch tygodniach od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego. Przyjęto formę narracyjną dziennika, która pomieszcza w sobie ulotne stany emocjonalne autora i równoległe zastanowienia merytoryczne z obszaru psychoterapii. Autor zaczyna prowadzić psychoterapię indywidualną i grupową online oraz organizuje sesje superwizji grupowej również online - to wszystko w kontekście powszechnego przymusu izolacji, rodzi wyzwania wobec utrzymania settingu oraz powstrzymania pojawiających się zakłóceń w funkcji kontenerowania. Autor przygląda się jakie elementy settingu powinny zostać skorygowane a jaka część otoczenia psychoterapii powinna być kontynuowana bez naruszeń. Pojawiają się nowe elementy, które mogą utrudniać przebieg procesu ale równolegle również stanowić dodatkowy materiał interpretacyjny. Znaczącą częścią tekstu jest opis osobistego przeżycia przez psychoterapeutę stanu izolacji. Odkrywane przez terapeutę własne niewidziane miejsca lub uznane za bezpieczne nabierają nowego wymiaru i mogą uczestniczyć w przeciwprzeniesieniowych nie jasnościach. Odzyskiwanie funkcji kontenerowania zarówno w procesie psychoterapii jak i superwizji przywraca możliwość efektywnego pomagania.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top