PL EN
ARTICLE
Terapia psychozy – psychoza terapii
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Zdrowia Psychicznego "Feniks"
 
 
Data nadesłania: 16-02-2014
 
 
Data akceptacji: 22-05-2014
 
 
Data publikacji: 03-09-2014
 
 
Autor do korespondencji
Radoslaw Tomalski   

Centrum Zdrowia Psychicznego "Feniks", Oddzial dzienny Feniks, Sobieskiego 29, 41-200 Sosnowiec, Polska
 
 
Psychoter 2014;170(3):47-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor przedstawia procesy pojawiające się w psychoterapii pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Prezentuje koncepcje teoretyczne wywodzące się z psychoanalizy i odnoszące się do psychotycznego funkcjonowania w relacji terapeutycznej. W artykule podkreślone zostają wysokie wymagania, jakie nakłada na terapeutów sytuacja leczenia pacjentów psychotycznych. Szczególna uwaga poświęcona jest trudnościom terapeutów, jakie mogą pojawiać się w trakcie leczenia, takich jak kwestie związane z potrzebami zależnościowymi lub wpływ uczuć nienawiści, jakie mogą pojawiać się w relacji terapeutycznej. Trudności te omówione są w odniesieniu do pojęcia przeciwprzeniesienia. Pojęcie to opatrzone jest definicją i omówione w kontekście jego znaczenia i zastosowania w pracy terapeutycznej. Podano również przykłady przeciwprzeniesienia w życiu zawodowym, jak i pozazawodowym osób zajmujących się leczeniem pacjentów psychotycznych, a także środki przeciwdziałania niekorzystnemu wpływowi przeciwprzeniesienia takie jak korzystanie z superwizji i własnej analizy. Wskazano również na możliwe korzyści płynące z pracy z pacjentami psychotycznymi, w tym jej wpływ transformujący oraz związany z poznaniem.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top