PL EN
ARTICLE
Sytuacja pacjenta jako sytuacja graniczna
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
 
Data nadesłania: 17-12-2015
 
 
Data akceptacji: 09-03-2016
 
 
Data publikacji: 19-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Błażej Wojdała   

Zakład Psychologii Zdrowia Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński, ul. Stacheckiego Koliby 1/49, 98-200 Sieradz, Polska
 
 
Psychoter 2016;176(1):77-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem autora jest wypróbowanie przydatności kategorii sytuacji granicznej sformułowanej przez Karla Jaspersa do opisu sytuacji pacjenta i prześledzenie konsekwencji płynących z takiego opisu. Według K. Jaspersa cierpienie ma swój wymiar możliwy oraz wymiar graniczny; w swojej konkretnej postaci bywa usuwalne, ale w ogóle należy do rodzaju doświadczeń niechcianych-nieuchronnych.

Metoda:
Autor interpretuje sytuację pacjenta zwracającego się po pomoc przez pryzmat cierpienia, którego on doświadcza. Omawia dwuznaczność tego doświadczenia (zarazem jako czegoś do usunięcia oraz jako czegoś rozjaśniającego egzystencję), następnie dyskutuje wiążącą się z nią dwoistość roli osoby świadczącej pomoc.

Wyniki:
Autor stawia problem przyjmowania versus odrzucania cierpienia pacjenta jako dwóch postaw terapeuty rzutujących na jakość relacji terapeutycznej i prezentuje ich znaczenie w praktyce świadczenia pomocy. Proces terapii przedstawia jako dający się opisać na dwu wymiarach: działania i towarzyszenia.

Wnioski:
Konsekwencją spojrzenia na sytuację pacjenta jako na sytuację graniczną jest: po pierwsze dostrzeżenie roli jaką doświadczenie cierpienia odgrywa w procesie rozwoju osobowego, po drugie odsłonięcie leżącego poza logiką działania aspektu pomocy psychologicznej jakim jest towarzyszenie pacjentowi w cierpieniu, przyjmowanie jego cierpienia.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top